18-06-2013  De N35 tussen Zwolle en Wijthmen wordt uitgebreid van 1x2 naar 2x2 rijstroken en de maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 km/h. Ook komt er een ongelijkvloerse aansluiting. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft hierover overeenstemming bereikt met de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Dalfsen. Zij stelt geld beschikbaar om met de voorbereiding te beginnen. Het streven is om in 2015 te starten met de weguitbreiding.

Steeds drukker

De N35 is een belangrijke verbinding tussen Zwolle en Twente, en hij wordt steeds drukker. Dat leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Volgens Schultz is het goed om nu alles op alles te zetten om deze verbreding eind 2016 gerealiseerd te hebben.

Protest tegen uitstel

Met de verbreding is een bedrag van 47,8 miljoen euro gemoeid. Het ministerie draagt 18 miljoen euro bij. Het project was aanvankelijk uitgesteld tot 2018-2020, maar hiertegen kwam veel protest van gemeenten en het bedrijfsleven, waaronder EVO.