28-01-2015  Nederland heeft een multilaterale overeenkomst getekend die betrekking heeft op de installatie van dompelpompen in de zijtanks en de dubbele bodems van tankschepen.

Het gaat om de zogeheten multilaterale overeenkomst ADN/MO 012. In het ADN, waarin de voorschriften zijn opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, staan in hoofdstuk 9.3 constructievoorschriften voor tankschepen.

Voorwaarde

Door middel van deze multilaterale overeenkomst is het, in afwijking van de randnummers 9.3.1.52.1 (b), 9.3.2.52.1 (b) en 9.3.3.52.1 (b) van het ADN, toegestaan om dompelpompen te installeren in de zijtanks en de dubbele bodems. Voorwaarde is dat de dompelpompen van een erkend veilig type moeten zijn, uitgerust moeten zijn met temperatuurmeting en alleen worden gebruikt voor het ballasten.

De overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016, en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle partijen die deze overeenkomst hebben ondertekend. Tot nu toe zijn dat Nederland en Duitsland.