21-01-2015  Vanaf 2 maart verdwijnt in Europa het patronaal attest, ook wel het verlofbriefje genoemd. Dit document moeten chauffeurs momenteel bij zich hebben als ze de grens over gaan en in de voorafgaande 28 kalenderdagen ziek waren, verlof hadden of andere werkzaamheden verrichtten.

Gevolgen

Het afschaffen van dit document heeft niet alleen gevolgen voor grensoverschrijdend vervoer, ook bij nationaal vervoer moeten chauffeurs beter gaan registreren. Hoewel het patronaal attest momenteel alleen bij internationaal transport nodig is, moeten dus ook vervoerders die alleen in Nederland rijden rekening houden met de wetswijziging.

Uren

Het verdwijnen van het patronaal attest heeft tot gevolg dat chauffeurs geen geprint document meer bij zich hoeven hebben. Alleen de uren dat men niet gewerkt heeft moet men wel in de tachograaf gaan registreren. Via de functie handmatige invoer in de tachograaf moeten de uren ingevuld worden. Het correct invullen van deze informatie geldt ook voor chauffeurs die alleen in Nederland blijven rijden.