01-03-2016  Vanaf de eerste mei moeten opdrachtgevers die zonder naheffing een ZZP-er in willen zetten, gebruik maken van modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Vooral voor EVO-leden / verladers met eigen vervoer zijn deze modelovereenkomsten niet direct geschikt.

Modelovereenkomst

Vanaf mei is het aan de opdrachtgever om aan te tonen dat hij regels niet overtreedt. EVO heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst ter beoordeling voorgelegd die specifiek bestemd is voor Eigen Vervoerders. Deze modelovereenkomst stelt eigen vervoerders in staat om ZZP-ers in te zetten. Dit is wel aan veel regels en voorwaarden gebonden. Deze overeenkomst is binnenkort voor EVO-leden beschikbaar en is omstreeks half maart te downloaden op www.evo.nl.

Controles

De Belastingdienst heeft aangekondigd bedrijven gemiddeld eens in de zeven jaar te gaan controleren op een goede naleving van de nieuwe regels. Peter Ruyter, manager EVO-Bedrijfsjuristen: “Ondernemers die gewoon doorgaan op de oude voet en hopen dat ze niet worden gecontroleerd, lopen een fors risico. Als de Belastingdienst namelijk constateert dat de opdrachtgever niet volgens de nieuwe regels heeft gehandeld, loopt hij de kans dat hij naheffingen krijgt, bijvoorbeeld op loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.”

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 april geeft EVO een informatiebijeenkomst waarin de EVO-bedrijfsjuristen u informeren over de laatste stand van zaken en leggen u de voorwaarden uit voor de inzet van ZZP-ers met behulp van de nieuwe modelovereenkomst. EVO-leden met vragen over de afschaffing van de VAR kunnen contact opnemen met de EVO-Bedrijfsjuristen.

EVO magazine

Meer informatie over de afschaffing van de VAR en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is te lezen in dit artikel uit EVO magazine.