24-09-2014  Tijdens de EVO Inspiratiedag in Heerenveen, op 9 oktober, vindt er ook een open vergadering plaats van het regiobestuur Noord-Nederland.

Het regiobestuur Noord-Nederland van EVO nodigt deelnemers aan de EVO Inspiratiedag op 9 oktober van harte uit om deel te nemen aan een open vergadering van het regiobestuur om 16.00 uur. In het regiobestuur hebben  logistiek managers/managers operations van circa tien bedrijven in Noord-Nederland zitting.  

Netwerk

Belangrijkste taak van het regiobestuur is het behartigen van de belangen van de EVO leden in Noord-Nederland. Het regiobestuur vormt daarnaast een interessant netwerk voor het uitwisselen van kennis en praktijkervaring op gebied van logistiek en operations.  Het regiobestuur gaat graag met de deelnemers van de Inspiratiedag in gesprek.

Na een korte introductie van het regiobestuur volgt een gesprek over op welke wijze EVO het netwerk van bedrijven in Noord-Nederland kan versterken en welke thema’s hierbij aan bod moeten komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Robert Schasfoort van EVO: 0655376815 of r.schasfoort@evo.nl.

Meer informatie en aanmelden voor de EVO Inspiratiedag