Verheugd met besluit bescherming koopvaardij

Tweede Kamer stemt in met bewapende beveiligers op schepen

15-03-2018  Het Tweede Kamerbesluit om bewapende particuliere maritieme beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen toe te staan wordt door ons met gejuich ontvangen. Dankzij dit besluit is de veiligheid van personeel en lading vergroot en wordt het aantrekkelijker om goederen via Nederlandse koopvaardijschepen te transporteren.

De afgelopen maanden hebben wij met tal van ander organisaties, zoals de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders ne het Havenbedrijf Rotterdam, ons ingezet om de meerwaarde van deze wet kenbaar te maken bij Kamerleden. Deze wet is van belang omdat het voorziet in bescherming van personeel en lading aan boord van Nederlandse schepen indien er geen directe ondersteuning vanuit de Nederlandse marine mogelijk is.

Initatiefwet

De Wet ter Bescherming Koopvaardij is een initiatief van de Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). Dankzij de aanvullende steun van SGP, PVV en Forum voor Democratie leek de Tweede Kamer al met een nipte meerderheid het wetsvoorstel te gaan steunen. Na de behandeling in januari sloeg de enigszins 50/50-balans in de Kamer verder door na een amendement van Joël Voordewind (CU).

Langlopend dossier

De maritieme (bedrijfsleven)organisaties maken zich al meer dan tien jaar hard om een oplossing te vinden voor het probleem dat de beschikbare middelen van het ministerie van Defensie niet altijd toereikend zijn om Nederlandse schepen te beveiligen. De ondersteunende organisaties zijn samen opgetrokken om de zorgen van de sector en families van zeevarenden aan de wal over te brengen op de beleidsmakers. Een wanhoopskreet in Het Financieele Dagblad in 2016 werd met deze wet door VVD en CDA beantwoord. De sector is deze partijen daarom zeer erkentelijk voor dit belangrijke initiatief.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder