Den Haag, 25 oktober 2012

De voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting moet worden ‘heroverwogen’, omdat dit te schadelijk is voor particulieren en bedrijfsleven. Dat schrijven het Verbond van Verzekeraars, de ondernemersorganisaties VNO-NCW en enkele van de meest getroffen sectoren in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De onderhandelaars van VVD en PvdA willen de belasting verhogen van 9,7 procent naar 21 procent. Dat kost particulieren gemiddeld 100 euro per jaar. Met name gezinnen met een laag inkomen worden getroffen. Maar ook bepaalde sectoren van het bedrijfsleven ondervinden ‘enorme’ gevolgen, waardoor zelfs de concurrentiepositie van Nederland in het geding is.

De brandbrief is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, Transport en Logistiek Nederland, LTO Nederland, Verladersorganisatie EVO en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Over de belastingverhoging schrijven de organisaties: “We maken ons zorgen over de effecten die dit kan hebben op de verzekerbaarheid van particulieren en bedrijven in deze economisch toch al zware tijden. De afgelopen vier jaar is de assurantiebelasting overigens al tweemaal verhoogd. De voorgestelde verhoging zorgt in de Nederlandse open economie voor een verslechterde concurrentiepositie voor Nederlandse ondernemingen ten opzichte van andere Europese landen.” Daarnaast staat de maatregel haaks op overheidsmaatregelen die verzekeringsoplossingen ondersteunen om zo de economische bedrijvigheid te stimuleren.

De organisaties roepen de Tweede Kamer daarom op om de verhoging bij de aanstaande behandeling van het belastingsplan te heroverwegen.

In de bijlage de brief aan de Tweede Kamer.