Verhoog snel en goedkoop de veiligheid in je magazijn

Veiligheid en efficiency op de werkvloer stimuleren elkaar

17-04-2018  Veel werknemers werken nog ongezond en onveilig. Het aantal onderzoeken naar arbeidsongevallen nam het afgelopen jaar met 7 procent toe tot 2500, zo schrijft de inspectie SZW in het dinsdag 17 april verschenen rapport ‘De staat van arbeidsveiligheid’. Uit ervaring weten we dat bedrijven met een paar eenvoudige ingrepen de veiligheid, gezondheid en daarmee de efficiency al op korte termijn kunnen verbeteren.

Dat bedrijven weldegelijk bezig zijn met veiligheid blijkt wel uit het aantal aanvragen dat wij ontvangen voor het boekje ‘Mensenwerk’. Maar ook de animo voor het project ‘duurzame inzetbaarheid’ en de daaraan gekoppelde workshops en evenementen is groot.

Kostenplaatje

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat is nu eenmaal een gegeven, maar fouten zorgen wel voor gevaarlijke situaties op de werkvloer. Dat kan gaan om onnodige fysieke belasting, lichte bedrijfsongevallen of erger. “Maar we zien ook nog veel bedrijven die een effectieve veiligheidsaanpak uitstellen vanwege het vermeende hoge kostenplaatje,” stelt onze beleidsadviseur Daniëlle Gevers Deynoot. “En dat is zonde, want zij kunnen juist kosten besparen door gezond en veilig te werken.”

Focus

Bedrijven die elke dag gefocust zijn om iets beter te doen op veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid presteren beter. Vaak wordt gedacht dat veiligheid de efficiency in de weg staat maar dit is zeker niet zo. Orde en netheid en dus een veilige werkomgeving zorgt juist voor een efficiënte omgeving. Kleine aanpassingen kunnen directe winst betekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op de juiste wijze wegzetten van bulkpallets, het plaatsen van snellopende artikelen tussen schouder en knie en het scheiden van lopende orderpickers en rijdende trucks.

Allemaal activiteiten vanuit ‘lean’ gedaan, maar met een positief effect op de veiligheid en de gezondheid. Andersom werkt dit ook, maatregelen vanuit veiligheidsoogpunt genomen, werken ook positief op de efficiency. Zo worden er minder missers gemaakt, minder schade gereden, werknemers voelen zich meer op hun gemak en is er minder verzuim.

Tien tips

Om snel aan de slag te gaan met directe verbeteringen hebben we een whitepaper geschreven over veiligheid en efficiency in het magazijn. Hierin worden tien praktische tips gegeven waarmee je de veiligheid kunt verbeteren zonder grote investeringen te doen. “De weg naar een gezonde, veilige en daarmee efficiënte werkomgeving is niet zo moeilijk als het soms lijkt”, besluit Gevers Deynoot.