18-04-2014  EVO-veiligheidsadviseurs treffen bij hun audits bij bedrijven geregeld UN-nummers aan die niet voldoen aan de verplichte afmeting. Bij een controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport kan dit volgens de Boeterichtlijn leiden tot een boete van maximaal 1190 euro.

Verplichte hoogte

Na een overgangstermijn van een jaar is er sinds 1 januari een verplichte hoogte voor het UN-nummer, dat op elke verpakking met gevaarlijke stoffen moet worden aangebracht:

  • de letters UN en het UN-nummer moeten minstens 12 mm hoog zijn
  • op verpakkingen met maximaal 30 liter capaciteit of 30 kilogram nettomassa en cilinders met 60 liter watercapaciteit, moet de afmeting minstens 6 mm hoog zijn
  • op verpakkingen met een inhoud van maximaal 5 liter/5 kilo geldt dat de tekst van een geschikte (leesbare) afmeting moet zijn
  • voor gascilinders geldt nog een overgangstermijn tot de volgende periodieke inspectie, maar uiterlijk tot 30 juni 2018.

Controle

EVO raadt ondernemers aan om aanwezige verpakkingen in het bedrijf eens aan een controle te onderwerpen en leveranciers zo nodig te wijzen op hun verplichting.