15-02-2013  In januari 2011 kapseisde de Duitse tanker Waldhof, waardoor de Rijn bij de Lorelei langdurig was gestremd. Onderzoek van de Duitse autoriteiten heeft uitgewezen dat verkeerde belading de oorzaak was. De stremming leidde volgens een mede door EVO gefinancierd onderzoek door NEA tot 50 miljoen euro schade.

Stabiliteit

Door de verkeerde belading werd de stabiliteit in diep water verminderd, waardoor het met 2400 ton zwavelzuur geladen schip in een lastige bocht omsloeg. De Rijn raakte daardoor 32 dagen geblokkeerd en meer dan 450 schepen zaten bovenstrooms vast.

Meer informatie staat op de website van het Bundesanstalt für Wasserbau.