Verkeersproblemen A50 op de politieke agenda

Toenemend aantal files tussen knooppunten Bankhoef en Paalgraven bron van ergernis

19-10-2018  Er moet een concreet plan komen om het toenemend aantal files op de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven terug te dringen. Onlangs kwamen ondernemers, landelijke en regionale politici bijeen om te praten over de problemen op deze snelweg tussen Noord-Brabant en Gelderland. De aanwezigen waren het er over eens dat er vaart moet worden gemaakt met een aanpak voor de verkeersproblematiek.

In juli al stelden een aantal Kamerleden vragen over de A50. Begin deze maand deed VVD-Kamerlid Remco Dijkstra er nog een schepje bovenop door aanvullende vragen te stellen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Knelpunten

Waar voor de meeste fileknelpunten in Nederland een plan ligt of daadwerkelijk gewerkt wordt aan de weg, is dat voor de A50 nog niet het geval. Wij werken al enige tijd samen met andere ondernemersorganisaties, gemeenten en de provincies Gelderland en Noord-Brabant om meer aandacht te krijgen van de landelijke politiek voor de A50. De A50 tussen Ewijk en Oss is een belangrijke verbinding tussen de economisch sterke regio’s Arnhem/Nijmegen en Noord-oost Brabant met veel logistieke activiteiten. Om de rivieren in het midden van Nederland over te steken, is het goederenvervoer aangewezen op deze route. Het aandeel vrachtauto’s is met circa 20 procent van het totale verkeer hier dan ook uitzonderlijk hoog. Ook in het landelijk netwerk van verbindingen tussen de Randstad, Oost en Zuid-Nederland neemt de A50 een belangrijke plek in.

MIRT-onderzoek

Inmiddels boekt de lobby voor het aanpakken van de A50 enige voortgang. Wij hopen dan ook dat de provincies en de minister in november besluiten tot het starten van een zogenoemd MIRT-onderzoek. In dit onderzoek wordt de problematiek op dit deel van de A50 nader in beeld gebracht, inclusief mogelijke oplossingen. Als hiertoe wordt besloten, betekent dit in ieder geval dat het Rijk de problemen erkent, een eerste stap in de officiële procedure om tot infrastructurele aanpassingen te komen. Wij zijn nauw betrokken bij dit proces en gaan bedrijven in de regio betrekken en informeren over de verdere voortgang van het project.

 

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder