24-08-2016  In de afgelopen maanden heeft EVO onder verladers geïnventariseerd op welke manier en met welke eisen zij transport inkopen voor alle modaliteiten. Patricia de Wilde, beleidsadviseur wegvervoer bij EVO, legt uit: “Wij ervaren veranderingen in de markt zoals een sterkere opkomst van digitale marktplaatsen, aanpassingen in het intermodale transport en meer partnerships tussen vervoerder en verlader. Met dit onderzoek hebben wij de huidige stand van zaken in de markt weten te peilen,” aldus De Wilde.

Duurzaamheid

Ze vervolgt: “Geheel volgens onze verwachtingen is er een belangrijke rol weggelegd voor vervoerders die zich als een samenwerkingspartner weten op te stellen. Omtrent de informatiebehoefte naar thema’s als de financiële situatie van de samenwerkingspartners, duurzaamheid en toekomstverwachtingen zijn de uitkomsten minder voorspelbaar gebleken.”

Congres

Tijdens het Congres Inkoop Transport worden andere opvallende resultaten van het EVO-onderzoek ‘Informatiebehoefte inkoop transport’ verder bekend gemaakt. Deelnemers aan het congres ontvangen het rapport met de onderzoeksuitkomsten. Daarnaast komen op het congres onderwerpen als kostenontwikkelingen in het wegvervoer, MVO als business case en innovatief trailertransport aan de orde.

Meld u aan voor het congres