Verladers betalen verhoging cao-loon chauffeurs

Het jaarlijkse rapport kostenontwikkelingen in het wegvervoer verwacht stijgende prijzen voor verladers.

Op donderdag 20 oktober presenteert evofenedex het rapport tijdens het Congres Kostenontwikkelingen in het Wegvervoer. Fred Hoozemans, samensteller van het rapport, licht alvast een tipje van de sluier: “De grootste verandering in de kosten zal komen door de nieuwe cao voor de beroepsgoederenvervoer, deze kosten worden uiteindelijk voor een groot deel doorberekend aan de verladers”.

Ook lijkt de dieselprijs weer een factor te worden. Na de enorme prijsdaling in 2016 is deze literprijs langzaam aan het oplopen. En er zijn signalen dat de toenemende economische groei binnen Nederland ook een factor begint te worden die een prijsverhogend effect heeft.

Over het rapport

Het rapport kostenontwikkelingen in het wegvervoer geeft verladers inzicht in de prijsopbouw van het (uitbesteed) wegvervoer en de verwachtingen voor 2018. Dit rapport wordt voornamelijk gebruikt door verladers in onderhandelingen met hun vervoerders. Maar ook om de kosten van het eigen wagenpark te benchmarken met andere marktgegevens.

Congres

Tijdens het congres wordt dieper ingegaan op de kostenontwikkeling van het wegvervoer in 2018. Daarnaast geven BP, ING en BOVAG hun visie op de toekomst rondom wegvervoer. Alle bezoekers aan het congres ontvangen de papieren versie van het rapport. Daarna is het rapport alleen voor leden van evofenedex aan te vragen.

Meer informatie over het congres.