18-09-2013  Verladers worden niet gehoord in de discussie over het al dan niet verplicht wegen van containers. Die kritiek uitte de European Shippers Council (ESC) dinsdag. De ESC, de organisatie die opkomt voor de belangen van Europese verladers, deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst in Londen.

Maatregelen

Deze week spreekt een subcommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) over dit onderwerp. De IMO wil maatregelen nemen die het aantal overboord slaande containers terug moeten dringen. Mogelijk wil de organisatie verladers verplichten hun containers volgens een gecertificeerde procedure te laten wegen. Vrijdag wordt hierover een beslissing genomen.

Ondervertegenwoordigd

Maar verladers hekelen het feit dat ze ondervertegenwoordigd zijn in deze hele discussie. ‘Het debat lijkt te zijn afgerond voor het begon’, aldus de ESC. De organisatie wijst erop dat er geen gemachtigde vertegenwoordigers van verladers in de IMO zitten. Daarom kan er door hen geen stem uitgebracht worden tegen de voorgenomen weging van containers, hoewel zeer grote industriële belangen zich publiek verzetten tegen de voorgestelde maatregelen.

Legitimiteit

‘Als niet alle belangen in gelijke mate vertegenwoordigd en gehoord worden, dan lijdt de legitimiteit van de IMO-regelgeving daar onder’, aldus de ESC. In de vergaderingen van de IMO hebben verladersorganisaties geen stem. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld vertegenwoordigers van rederijen, havens en werknemersbonden.