25-05-2012  Verladers zijn vergeleken met vorig jaar positiever over de logistieke dienstverlening van hun vervoerders. Gemiddeld geven ze nu een rapportcijfer rond de 7, terwijl dat vorig jaar tussen de 6 en de 7 lag. Dat blijkt uit ‘De Grote Verladers Enquête 2012’ die EVO en Nieuwsblad Transport hebben gehouden onder honderden opdrachtgevers van transport en eigen vervoerders. In de enquête werd onder andere gevraagd wat de ervaringen van de verladers zijn met logistiek dienstverleners ten aanzien van prijs en kwaliteit.

Volumes

Gevraagd naar de vervoersvolumes van vorig jaar, gaf 38 procent van de respondenten aan dat die was gestegen. Eenzelfde percentage gaf aan dat zijn volumes gelijk waren gebleven en nog geen kwart zag zijn volumes dalen. Voor dit jaar houden verladers rekening met minder rooskleurige resultaten. Minder dan eenderde van de ondervraagden denkt dat zijn volumes zullen stijgen, de helft denkt dat de volumes stagneren en eenvijfde verwacht een daling.

Klanttevredenheid

Binnenvaart scoort het hoogst op klanttevredenheid. De binnenvaartverlader is redelijk tevreden over de kwaliteit van het vervoer en de prijs/kwaliteitverhouding. De uitkomsten voor luchtvracht zijn minder positief. Zo vindt ruim 50 procent de prijzen te hoog. Voor zeevervoer en wegvervoer geldt dat respectievelijk 36 en 25 procent van de respondenten de tarieven te hoog vindt. Ook het spoorvervoer komt er niet al te goed vanaf. Van de gebruikers vindt 47 procent de tarieven te hoog en eenzelfde percentage is ook nog eens ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. De verladers zijn een stuk milder over de kwaliteit van de overige modaliteiten: nergens is meer dan 10 procent van de respondenten ontevreden.

Prijs

Wat de prijs van het vervoer betreft, vinden verladers dat ze nog steeds te veel betalen voor het vervoer van hun goederen via de verschillende vervoersmodaliteiten. Dat geldt voor alle modaliteiten, behalve voor de binnenvaart.

Lees meer over de uitkomsten van de enquête in EVO Magazine 5.