21-01-2014  De bouw van het ‘derde spoor’ in Duitsland als aansluiting op de Betuweroute zal gedurende enkele jaren leiden tot een capaciteitsbeperking op die route. Staatssecretaris Mansveld heeft de juiste koers gekozen om de capaciteitsproblemen op te lossen, zegt EVO.

Geen alternatief

EVO stelde eind vorig jaar dat in het bijzonder gevaarlijke stoffen tijdens de werkzaamheden met prioriteit over de resterende capaciteit van het spoor moeten worden vervoerd. Anders dan voor andere goederentreinen is daarvoor namelijk geen alternatief voor de Betuweroute beschikbaar. De staatssecretaris stelt dat ze dit begrijpt en dat zij zich hard zal maken voor oplossingen.

Onderkend

De te verwachte capaciteitsproblemen zijn volgens EVO overigens tijdig door het kabinet en de Kamer onderkend. Zo heeft de staatssecretaris vorig jaar een stuurgroep ingesteld om met alle belanghebbende partijen naar werkbare oplossingen te zoeken.

Oplossingen

EVO heeft zitting in die stuurgroep en behartigt daarin de belangen van de verladers. In de stuurgroep moet volgens EVO ook van gedachten gewisseld worden over de rol van Duitsland bij het vinden van oplossingen. Dat geldt ook voor eventuele schadevergoedingen.

EVO heeft er vertrouwen in dat het kabinet met de partijen tot een werkbare oplossing zal komen.