27-06-2014  EVO is tevreden met het Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 dat deze week is vastegeld door de Rijksoverheid, zeehavens, havenbedrijfsleven en het Topteam Logistiek. Volgens de organisatie onderkennen de partijen met het werkprogramma dat verladers een centrale rol spelen in zeehavens.

Actiepunten

In het Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 staan twintig actiepunten die ervoor moeten zorgen dat de Nederlandse zeehavens de internationale slag om de goederenstromen gaan winnen. Zo moet de regeldruk binnen de logistiek verder worden aangepakt en is er een forse ambitie om de achterlandverbindingen van de zeehavens via spoor en binnenvaart verder te optimaliseren. Ook krijgen duurzaamheid en innovatie een hoge plek op de agenda. Voor verladers zijn deze punten van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de Nederlandse zeehavens.

Gelijk speelveld

Voor de aantrekkelijkheid van Nederlandse zeehavens is het belangrijk dat zij goed kunnen concurreren met buitenlandse zeehavens. Het ongelijke speelveld bemoeilijkt dit in Europa. Zo zijn er buitenlandse zeehavens die staatssteun ontvangen, terwijl Nederlandse zeehavens dit niet krijgen. Door de goederenstroom de ruimte te geven en barrières zoveel weg te nemen kunnen Nederlandse havens zich echter wel degelijk onderscheiden, denkt EVO. De organisatie waardeert dat ook de ambitie die op dit punt uit het werkprogramma spreekt.