27-04-2011  Verladers die een modaliteit moeten kiezen, gaan zeer regelmatig voor het wegvervoer, dat blijkt uit de verladersenquête van EVO. Zelfs respondenten die met name via andere vervoersmodaliteiten verladen, zijn aangewezen op de vrachtauto voor het voor- en natransport.

Deepsea komt na wegvervoer op de tweede plek van vervoerskeuze.

Op de vraag wat verladers van doorslaggevende invloed vinden voor de keuze van dienstverlener, komt een verrassend antwoord. Niet de prijs, maar de kwaliteit wordt door meer dan 90 procent het meest gewaardeerd.

Daarna komt flexibiliteit en service met 89 procent en op de laatste plaats pas prijs met 87 procent.

Hoewel tendering een effectieve manier is om de juiste logistieke dienstverlener te vinden, geeft een kleine meerderheid (52 procent) van de respondenten aan nooit aan tendering te doen.

Opvallend is dat hier wel een verschil is tussen kleine en grote verladers. Waar bij de kleine verladers een meerderheid van 78 procent nooit aan tendering doet, is dat bij grote verladers een minderheid van 36 procent.

De respondenten is ook gevraagd naar enkele hot items als AEO-certificering, duurzaamheid en veiligheid. Meer dan driekwart van de respondenten heeft niet de status van AEO (Authorized Economic Operator) en is ook niet van plan dat te halen.

Uit de resultaten kan worden afgelezen dat dit te maken heeft met het feit dat nationaal opererende bedrijven in de meerderheid zijn onder de respondenten. Onder zee- en luchtverladers, die dus wel internationaal opereren, ligt het percentage op meer dan de helft.

Verladers lijken goed te weten waar ze precies voor betalen. Een meerderheid van 65 procent vindt de tarieven van vervoerders transparant.

Een verrassende uitkomst is dat bij zee- en luchtverladers, die toch veel te maken hebben met een woud van toeslagen van rederijen en luchtvaartmaatschappijen, dat percentage zelfs nog hoger is.

In tijden van hoge brandstofprijzen, maken veel verladers met hun vervoerders afspraken over de doorberekening van brandstofkosten. Gemiddeld heeft de helft van de verladers een brandstofclausule opgenomen in de contracten.

Wel ligt dat percentage bij grote verladers met 67 procent aanzienlijk hoger dan bij kleine verladers (26 procent).