9 november 2012

Voorstel Europees Parlement leidt tot kostenpost van 150 miljoen euro en veroorzaakt extra administratieve lasten.

Het Europees Parlement wil de tachograaf verplicht stellen voor zware bestelauto’s. Dit tot grote onvrede van EVO omdat een grote groep bedrijven door deze maatregel onevenredig hard wordt getroffen. Zij krijgen te maken met een extra kostenpost van 150 miljoen euro. Een buitenproportionele lastenverhoging, aldus EVO.

Voorstel Europees Parlement

De Europese Commissie is in de zomer van 2011 met een voorstel gekomen om regelgeving rondom de tachograaf aan te passen. Het Europees Parlement heeft in een reactie op dit voorstel een amendement aangenomen dat de tachograaf verplicht stelt voor voertuigen vanaf 2.800 kg. Hierdoor zijn chauffeurs van zware bestelauto’s in Europa verplicht de tachograaf te gebruiken.

Hoge kosten

In Nederland gaat het om minimaal 75.000 bestelauto’s die in deze groep vallen. De kosten voor de aanschaf van de tachograaf, het inbouwen en de aanschaf van tachograafkaarten en uitleesapparatuur zijn voor rekening van de bedrijven zelf. Zij krijgen hierdoor te maken met een extra kostenpost van 2.000 euro per voertuig. Nederlandse bedrijven krijgen hierdoor gezamenlijk een totale kostenpost van ongeveer 150 miljoen euro voor hun kiezen. Voor Europa ligt dit bedrag nog hoger. EVO heeft uitgerekend dat dit voorstel voor Europese bedrijven gezamenlijk ongeveer 4 miljard euro kost. De verladersorganisatie noemt dit een absurde lastenverhoging voor de bestelautobezitter.

Administratieve lasten

Chauffeurs van bestelauto’s krijgen daarnaast ook te maken met een administratieve lastenverhoging. Zij rijden maar enkele uren per dag. Vaak ’s alleen morgens naar een klus en ‘s middags weer terug. Door een tachograaf verplicht te stellen voor de bestelauto van bijvoorbeeld een schilder, moet de schilder aan dezelfde regels voldoen als een internationaal opererend transportbedrijf. EVO noemt ook deze administratieve last buitenproportioneel.

Momenteel onderhandelt het Europees Parlement met de Raad van Transportministers over het voorstel van de Commissie. De Raad van Transportministers heeft aangegeven het voorstel van het Parlement niet te steunen. EVO roept het Parlement dan ook op het voorstel in te trekken.