30-10-2012  Na zorgvuldige bestudering van de plannen is EVO nog altijd gematigd positief over het regeerakkoord van VVD en PvdA. De verladersorganisatie meent op veel punten een luisterend oor gevonden te hebben bij de nieuwe regeringspartijen.

Allereerst is EVO tevreden over het uitblijven van nieuwe bezuinigingen op infrastructuur. Ook delen de nieuwe coalitiepartners de analyse dat er vooral moet worden ingezet op investeringen in en het beter benutten van het wegennet. Dat er geen kilometerbeprijzing voor het vrachtverkeer komt, ziet EVO als grote een overwinning. De PvdA had hier in haar verkiezingsprogramma namelijk wel op ingezet. De verladersorganisatie heeft hooggespannen verwachtingen van het nieuwe kabinet ten aanzien van de voltooiing van de Europese interne transportmarkt en de vermindering van regeldruk voor bedrijven.

Pijnpunten

EVO heeft ook kritiek, omdat de kosten voor de logistieke operatie van het bedrijfsleven flink omhoog gaan door onder meer de verhoging van dieselaccijns met drie cent per liter. Al met al gaat het bedrijven met bestelauto’s jaarlijks 53 miljoen euro kosten en bedrijven met vrachtauto’s 82 miljoen euro, zo becijferde de verladersorganisatie. Al eerder maakte EVO bezwaar tegen de verhoging van de assurantiebelasting, die voor bedrijven met magazijnen, distributiecentra en eigen vracht- en bestelauto’s de logistieke kosten verder opdrijft.

Investeringen infrastructuur gaan door

De coalitiepartners kondigen aan door te gaan met de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals de Blankenburgtunnel en de verbreding van de Ring Utrecht. Hiervoor heeft EVO zich jarenlang ingezet. Dat vaker gebruik wordt gemaakt van PPS-constructies vindt EVO een goede zaak. Wel is de organisatie beducht voor constructies die leiden tot tolheffing voor het goederenvervoer. De invoering van het Europese spoorbeveiligingssysteem (ERTMS) vindt EVO positief, al heeft dit volgens de verladersorganisatie alleen zin als dit gelijktijdig op de Europese spoorcorridors gebeurt. Anders wordt het spoorgoederenvervoer alleen maar duurder. Tot slot vindt EVO het positief dat het nieuwe kabinet prioriteit geeft aan het uitbouwen van de voorsprong van Nederland op het gebied van douaneafhandeling.

Europese interne markt en vermindering regeldruk

Dat de nieuwe regeringspartijen inzetten op versterking van de Europese interne markt en de strijd willen aanbinden met protectionisme, beoordeelt EVO als zeer positief. Wat de verladersorganisatie betreft moet Nederland zich inspannen om het Europese spoorgoederenvervoer echt te liberaliseren. Als het gaat om het Europees wegvervoer vindt EVO onder meer dat ecocombi’s moeten worden toegestaan op het Europese wegennet en cabotage moet worden vrijgegeven.

Regeldruk verminderd

EVO is zeer positief over het voornemen van VVD en PvdA om de regeldruk per 2017 met 2,5 miljard euro te verminderen. Bovendien kondigen de partijen aan werk te willen maken van de vermindering van de regeldruk in de logistieke operatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook daarover is de verladersorganisatie zeer te spreken. Graag gaat EVO hierover zo snel mogelijk in gesprek met het nieuwe kabinet.