4-11-2014  De Europese Unie heeft besloten om de handelspreferenties met Oekraïne te verlengen tot 31 december 2015.

De handelspreferenties golden aanvankelijk tot 1 november 2014. De EU heeft hiertoe besloten in het licht van de politieke, economische en veiligheidsuitdagingen waarmee Oekraïne momenteel wordt geconfronteerd. 

Steun

Met het besluit de invoerrechten op producten uit Oekraïne te verlagen, wil de EU de Oekraïense economie ondersteunen. De verlengde preferenties komen overeen met de eerder gemaakte afspraken over verlaging of afschaffing van invoerrechten.

Eenzijdig

De preferenties worden nu nog eenzijdig uitgevoerd. Het is de bedoeling dat Oekraïne op termijn ook handelspreferenties aan de EU zal verlenen.

Document

Om gebruik te maken van de preferentie is een Oekraïens oorsprongsbescheid (EUR.1) nodig. Deze wordt afgegeven door de Oekraïense Kamers van koophandel. Goederen uit de Krim zijn van de maatregel uitgesloten.