10-07-2015  EVO berichtte eerder dat de EU de sancties tegen Rusland en de Krimheeft verlengd. De maatregelen tegen de Russische Federatie worden met ingang van 1 augustus 2015 voor tenminste zes maanden verlengd tot en met 31 januari 2016. De sancties tegen de Krim zijn eerder al met een jaar verlengd tot en met 23 juni 2016.

Vergunningen

De vergunningen die afgelopen jaar verleend zijn voor genoemde sancties kennen een geldigheidsduur van één jaar. Lopen de vergunde activiteiten ook na de geldigheidsduur door (bijvoorbeeld in het kader van technische bijstand), dan dienen bedrijven tijdig verlenging van de vergunning aan te vragen.

Wat te doen?

Bedrijven moeten ruim voor het verlopen van de geldigheidsduur een verlenging aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Hiervoor dient het aanvraagformulier ingevuld te worden met duidelijke verwijzing naar het nummer van de eerder afgegeven vergunning. Ook dient bij het aanvraagformulier een getekende verklaring te worden toegevoegd waarin staat dat de eerder vergunde activiteiten doorlopen tot na de laatste dag van geldigheid op de vergunning.

Wanneer de omstandigheden van de vergunning wel veranderd zijn (bijvoorbeeld in dienstverlening, eindgebruiker of eindgebruik), dient duidelijk aangegeven te worden welke verandering er heeft plaats gevonden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of een nieuwe vergunning moet worden afgegeven.

Bedrijven die graag meer informatie willen, kunnen bellen met EVO Ledenservice (079 3467 346)