05-07-2016  De EU heeft besloten het pakket sancties voor Rusland met ingang van 1 augustus 2016 voor nog tenminste zes maanden te verlengen tot en met 31 januari 2017. De sancties hebben vooral impact op de Russische energie-, defensie- en bankensector. De sancties ten aanzien van de Krim-regio werden in juni al verlengd met een jaar. Deze blijven van kracht tot en met 23 juni 2017.

Huidige vergunningen

De vergunningen die afgelopen jaar verleend zijn onder de hiervoor geldende sanctiewetgeving kennen een geldigheidsduur van één jaar. Indien de vergunde activiteiten ook na de geldigheidsduur doorlopen, bijvoorbeeld in het kader van technische bijstand, is het raadzaam tijdig een verlenging van de vergunning aan te vragen.

Benodigde acties:

  • Vraag ruim voor het verlopen van de geldigheidsduur, een verlenging van de vergunning aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).
     
  • Vul hiervoor in het aanvraagformulier een duidelijke verwijzing in naar het nummer van de eerder afgegeven vergunning.
     
  • Voeg bij het formulier een getekende verklaring waarin staat dat de eerder vergunde activiteiten ongewijzigd doorlopen na de laatste dag van geldigheid op de vergunning.
     
  • Wanneer omstandigheden wél veranderd zijn (denk aan veranderingen in dienstverlening, eindgebruiker of eindgebruik), geef dan duidelijk aan welke verandering heeft plaats gevonden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of een nieuwe vergunning moet worden afgegeven.