Verlenging overgangsperiode brexit onontkoombaar

Opinie – Als directeur van evofenedex werkt Bart Jan Koopman dagelijks aan het optimaliseren van de internationale handelsmogelijkheden voor Nederlandse ondernemers

15-04-2020  De brexit van 1 februari dit jaar verandert de handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) onvermijdelijk. Als het aan de Britse premier Boris Johnson ligt, moet al eind 2020 duidelijk zijn hoe deze relatie er in de toekomst uitziet. Het coronavirus gooit echter roet in het eten van deze conservatieve politicus. Wat evofenedex betreft, is het nu wachten op het moment dat Johnson aankondigt eieren voor zijn geld te kiezen. Want de door de coronacrisis veroorzaakte economische nood en verzwakte onderhandelingsteams maken het onmogelijk op korte termijn nog tot een goed handelsakkoord te komen. Verlenging van de overgangsperiode is hierdoor onontkoombaar.

Met de enorme impact van de coronacrisis op de economie en maatschappij is ook onder Britse ondernemers en burgers breed draagvlak ontstaan voor verlenging van de overgangsperiode. Met het verlengen van de overgangstermijn tot en met 31 december 2022, kunnen de negatieve gevolgen van de brexit uitgesteld worden. Oók voor het Britse bedrijfsleven. De EU27 stond hier in een eerder stadium al positief tegenover. Het belang om bedrijven in de EU én het VK te behoeden voor faillissement, staat voor iedereen buiten kijf. Want niemand zit nu te wachten op nóg grotere schade.

Tijd voor onderhandelingen

Er is nog een belangrijke factor die meeweegt in zo’n zwaarwegend besluit als het verlengen van de overgangsperiode. Vanwege de coronacrisis hebben zowel de Europese Commissie en de EU-lidstaten als het VK veel minder capaciteit beschikbaar om de onderhandelingen over hun nieuwe handelsrelatie op het hiervoor benodigde kwalitatief hoogstaande niveau te voeren en de resultaten daarvan te implementeren. Door de crisis zijn immers grote problemen ontstaan, die alle energie en kennis van het internationale ambtenarenapparaat opeisen. Daarbij komt dat beide hoofdonderhandelaars tijdelijk uitgeschakeld zijn geweest door het coronavirus. Als premier Johnson ervoor kiest de verlenging toch niet aan te vragen, dan wordt een no-dealscenario nog reëler dan dit al was. Voor dit laatste is dus steeds minder draagvlak onder het Britse bedrijfsleven en de bevolking. Zeker nu de economische gevolgen van de crisis steeds duidelijker zichtbaar worden.

Goede handelsafspraken noodzakelijk

Samenvattend kunnen wij stellen dat goede post-brexit handelsafspraken cruciaal zijn om de handel met het VK ook na de coronacrisis weer goed en eenvoudig te laten verlopen. De economieën van het vaste land en de Britse eilandengroep zijn dusdanig met elkaar verweven, dat nu overhaast uiteen gaan een extra negatieve impact zal hebben op de gezamenlijke welvaart. Een no deal kunnen de bedrijven en burgers in zowel het VK als de EU er in 2021 gewoonweg niet bij hebben. Dit besef moet inmiddels ook dagen in de overpeinzingen van de van het coronavirus herstellende Britse premier.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder