31-08-2011  Het kabinet wil de regels voor het opnemen van zwangerschaps-, adoptie-, ouderschaps- en langdurig zorgverlof flink versoepelen. Daarom heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend om de Wet arbeid en zorg (WAZO) aan te passen.

Ouderschapsverlof

Zo moeten ouders in de toekomst zelf kunnen bepalen hoe zij het ouderschapsverlof willen opnemen. Nu gelden er nog wettelijke beperkingen. Daarnaast hoeft een werknemer straks niet meer minimaal één jaar bij de onderneming in dienst te zijn om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof. Ook de regels voor opname van langdurend zorgverlof worden verruimd.

Bevallingsverlof

In het wetsvoorstel staat verder dat het bevallingsverlof wordt verlengd voor moeders van wie het kind na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uitgangspunt is dat een moeder na ontslag uit het ziekenhuis de gelegenheid moet hebben om tien weken thuis door te brengen met haar baby.

Ingang wetswijziging

De nieuwe regelgeving geldt alleen voor werkneemsters die met zwangerschapsverlof gaan na ingang van de wetswijziging en voor werknemers die ouderschapsverlof aanvragen nadat de nieuwe wet is ingegaan. Zo ver is het echter nog niet: eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer zich nog over de plannen buigen.