23-06-2011 De kosten van de administratieve lasten voor het wegvoer zijn volgens minister Schultz van Haegen inmiddels met 50 miljoen euro per jaar afgenomen. Dit schrijft zij in haar brief aan de Tweede Kamer Van de oorspronkelijke door de toenmalige Commissie Noordzij geïnventariseerde 40 knelpunten blijven vooral die over, welke in Europees verband moet worden opgelost.

Het gaat ondermeer om het herzien van de regelgeving rond de digitale tachograaf en het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen. In nationaal verband is de lastendruk rond de verpakkingenbelasting nog steeds niet veranderd. De verplichte rittenregistratie voor chauffeurs van bestelauto’s zal binnenkort worden opgelost: het ministerie van Financiën is daarvoor in overleg met EVO en andere organisaties.

EVO maakte deel uit van de Commissie Noordzij en is redelijk tevreden met de resultaten. De minister noemt EVO ook als betrokken organisatie bij het oplossen van knelpunten rondom het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), die betrekking heeft op de opslag van chemische stoffen. De knelpunten zijn opgelost door het instemmen van het bedrijfsleven met de BRZO’99-regeling.

Nog onopgeloste knelpunten zijn ondermeer: het verplichte patronaal attest voor chauffeurs van bestelauto’s in Duitsland en de uiteenlopende (weekend) rijverboden in de verschillende landen. De overheid wil de regeldruk verder verminderen. Tot 2012 met 10 procent en daarna met 5 procent per jaar. Een van de manieren daarvoor is het verbeteren van de dienstverlening van de overheid aan bedrijven.