Waarborg voor juist gebruik oorsprong voor mkb mogelijk?

Leestijd 2 minuten

16-11-2020  In de zomer van 2020 startte de Europese Commissie (EC) een consultatie over de herziening van het Europees handelsbeleid. De consultatie is op 15 november afgesloten. De herziening gaat over de rol van de Europese Unie als grootmacht en haar marktmacht, over vernieuwd industriebeleid,  over de toekomst van de interne markt  waarin verduurzaming en digitalisering een plek zullen krijgen evenals een waarborg van essentiële waardeketens. Zowel evofenedex (via Business Europe) als de European Shippers’ Council (ESC) hebben hierop hun input geleverd. Begin 2021 publiceert de EC de prioriteiten voor het EU-handelsbeleid voor de middellange termijn. De ESC heeft onderstaande twee zaken uitgelicht.

Stimuleren gebruik van preferentiële tarieven

Het mkb in Nederland, maar ook Europabreed, maakt beperkt gebruik van de voordelige tarieven van handelsverdragen. Bedrijven schromen om deze preferentiële tarieven te gebruiken,  omdat zij onzeker zijn over de oorsprongsregels. Om van een preferentieel tarief gebruik te mogen maken, moet de oorsprong van het overgrote deel van het product aantoonbaar Europees zijn. Als mkb-ondernemers hierover twijfelen of de oorsprongregelgeving te complex vinden, zien zij af van het gebruik van preferentiële tarieven. Het standaard (Most Favoured Nation) tarief te gebruiken is zonder risico, maar dus minder concurrerend. Fouten bij douaneaangifte zijn tot vijf jaar na dato beboetbaar, daardoor kan het risico flink oplopen. Een eventueel op te richten  Europese (publiek-private) organisatie kan mkb bedrijven ondersteunen door het afgeven van een waarborg of garantie om deze risico’s te verkleinen.

Digitalisering

Ook de uitdagingen voor de digitalisering van ketens hebben we onder de aandacht gebracht. De integrale handelsketen is nog te weinig verankerd in beleid en uitvoering. Om dit succesvol door te voeren is een digitaliseringsslag binnen de handelsketen nodig. Bij het nieuwe handelsbeleid moet aandacht worden besteed aan de transitie naar data houdende ketens. Zo komen doelen als weerbaarheid en verduurzaming van ketens daadwerkelijk binnen bereik.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder