12-10-2012  Met ingang van het belastingjaar 2013 wordt de verpakkingenbelasting afgeschaft. Bedrijven die belasting moeten afdragen, moeten volgend jaar nog wel aangifte doen over 2012. De monitoringsverplichtingen blijven. Dat heeft de Belastingdienst in een brief aan belastingplichtigen geschreven.

Bedrijven kunnen na 1 april 2013 ook teruggaaf verzoeken in verband met de indirecte export van verpakte producten. Het gaat dan om goederen die in het eerste kwartaal van 2013 worden geëxporteerd, maar waar voor de verpakkingen wel eerder verpakkingenbelasting is betaald. 

Alle tarieven zijn veranderd. Deze zijn niet meer op milieu-impact gebaseerd, maar op inzamel- en verwerkingkosten. Voor B2B-verpakkingen komt een aparte regeling. Voor 2013 blijven transportverpakkingen uitgezonderd.

Afvalfonds

Vanaf 1 januari 2013 start de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Bedrijven die meer dan 50.000 kg verpakkingen op de markt brengen zijn verplicht bij te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. De Belastingdienst heeft gemeld de naam- adres- en woonplaatsgegevens aan het Afvalfonds door te geven van alle bedrijven die in 2012 belastingplichtig zijn voor de verpakkingenbelasting. Er zal direct gehandhaafd worden.