20-09-2013  Bedrijven die hun goederen per schip willen laten vervoeren, moeten deze mogelijk eerst gecertificeerd wegen.

De maatregel werd vandaag door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen besproken. Als de veiligheidscommissie van de IMO eind dit jaar akkoord gaat met de maatregel wordt deze in 2016 van kracht.

Lastenverwaring

Wereldwijd loopt de lastenverhoging op tot acht miljard euro. Nederlandse handels- en productiebedrijven gaan tot twintig euro per container extra betalen om het gewicht op een gecertificeerde wijze te bepalen.

Veiligheid niet groter

Het verplicht wegen van containers voorkomt volgens de IMO het verlies van containers op zee. Volgens EVO vergroot de maatregel de veiligheid echter niet. Jaarlijks slaan ongeveer 350 containers overboord, meestal als gevolg van het verkeerd vastzetten. Ook wordt tien procent van de containers op een andere plaats op het schip gezet dan aanvankelijk het plan was.

Kabinet

De Tweede Kamer deelt de bezorgdheid van EVO over de lastenverzwaring en sprak zich daarom eerder dit jaar in een motie uit tegen de weegverplichting. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schaarde zich in Londen echter achter de weegverplichting.

EVO probeert in samenwerking met de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC), en Aziatische verladersorganisaties, te voorkomen dat het voorstel definitief wordt aangenomen.