04-10-2016  Bedrijven moeten sinds begin dit jaar eenmalige logistieke hulpmiddelen registreren. Uiterlijk april 2017 moet hierover aangifte worden gedaan. Het doel is om de inzameling en recycling van deze 'verpakkingen' beter inzichtelijk te krijgen. De maatregel komt van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die is bevreesd dat er te veel logistieke hulpmiddelen direct in de afvalfase terechtkomen. De inspectie wil meer inzicht in de verpakkingsstromen en het Afvalfonds Verpakkingen is daarbij de uitvoerende partij.

Op de website van het Afvalfonds Verpakkingen is aangegeven welke verpakkingen hieronder vallen. Voorbeelden van logistieke hulpmiddelen zijn pallets, palletboxen, vaten, groentekratten, big bags en grote dozen. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de eenmaligheid van verpakkingen, is er op de website een helder overzicht te vinden.

Meer informatie op Afvalfonds Verpakkingen site

Afvalfonds Verpakkingen on Vimeo.