27-06-2014  Vervoersmiddelen die evenhoevigen in Letland hebben vervoerd en leeg terugkeren naar Nederland moeten sinds 24 juni verplicht een dubbele reiniging en ontsmetting ondergaan. In de Baltische staat is de varkenspest uitgebroken.

Risicolanden

Deze verplichte reiniging en ontsmetting gold al voor diertransporten van en naar Polen, Litouwen, Bulgarije, Griekenland en Italië (conform artikel 35 van de Regeling preventie). De ongeladen vervoermiddelen afkomstig uit één van deze EU-risicolanden moeten onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een extra schoonmaakbeurt ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen.

Doorvoer

De preventieve maatregel geldt ook voor transporten met evenhoevigen van en naar landen buiten de Europese Unie, maar niet voor doorvoer.