11-03-2015  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten weten dat de verruimende regels voor bestuurders van een elektrisch of hybride voertuig met het B-rijbewijs op 31 maart vervallen. EVO vindt het onverteerbaar dat deze wijziging op zo’n korte termijn wordt meegedeeld.

Actie EVO

EVO heeft contact met het ministerie over het aflopen van deze proef en daarbij aangegeven dat de regeling moet worden verlengd en dat er een overgangsregeling moet komen voor degenen die al met zo’n voertuig rijden en die een voertuig in bestelling hebben. Het zo abrupt stoppen is fnuikend voor het vertrouwen van ondernemers die voorop lopen en ‘zero emissie’ de stad willen beleveren met goederen.

Overgangsregeling

Momenteel wordt er gewerkt aan een overgangsregeling waardoor bedrijven tot 1 juli of 31 december nog van deze regeling gebruik kunnen maken. Op 1 januari 2016 treedt een nieuwe regeling in werking. EVO blijft zich hard maken voor een overgangsperiode voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in een dergelijk voertuig. De organisatie adviseert bedrijven die voor een investering staan, contact op te nemen met EVO.

Huidige regeling

In 2009 is er, om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, een uitzondering gemaakt voor het B-rijbewijs. Normaal gesproken geldt dat met een B-rijbewijs voertuigen gereden mogen worden tot een totaal gewicht van 3500 kilogram en dankzij de verruiming mag dat tot 7500 kg totaalgewicht als het voertuig (deels) wordt aangedreven door een elektromotor.