24-05-2016  De verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee gaat na de zomervakantie van start. Door de verruiming wordt de vaarweg geschikt voor schepen met een diepgang tot 14 meter.

Locaties

De grootste baggerlocaties bevinden zich bij de afslag naar de Eemshaven en in de kustzone tussen Borkum en Westereems. Op de meeste andere plaatsen is de vaarweg al diep genoeg. Er worden ook passeerstroken en een keerplaats aangelegd en er komt een nieuwe incidentele ligplaats voor calamiteiten.

Bereikbaarheid havens

Volgens Rijkswaterstaat blijft de bereikbaarheid van de havens van Delfzijl en Emden tijdens de werkzaamheden gewaarborgd. De werkzaamheden moeten eind 2017 zijn afgerond.