19-04-2016  De Franse overheid heeft bekendgemaakt binnenkort streng te gaan controleren op de naleving van de wet- en regelgeving voor het goederenvervoer over de weg. Hierbij wordt gebruikgemaakt van speciaal daarvoor geëquipeerde mobiele teams.

Rij- en rusttijden

Met name de naleving van rij- en rusttijden wordt nader onder de Franse loep gelegd. EVO raad haar leden aan om voorafgaand aan een rit goed na te gaan of aan alle wettelijke bepalingen is voldaan op het vlak van rij- en rusttijden maar zeker ook op het gebied van (verplicht) mee te voeren documenten en de technische staat van het voertuig.

Voorkom verrassingen

EVO biedt leden de mogelijkheid om een rij- en rusttijdencheck uit te voeren. Zo'n check voorkomt verrassingen onderweg.