20-04-2012  Stijgende olieprijzen en groeiende milieuproblemen rond klimaatverandering en luchtkwaliteit maken ingrijpende innovaties voor het verduurzamen van logistiek en transport noodzakelijk. Deze innovaties kunnen alleen worden gerealiseerd door gezamenlijke actie van alle partijen in de hele keten. Daarom is op het congres duurzaam vervoer op de BedrijfsautoRAI het ‘versnellingsteam Transport en Logistiek’ gelanceerd.

Duurzaam goederenvervoer

EVO en TLN zijn vanaf het begin betrokken geweest bij dit initiatief. Alle partijen - naast EVO en TLN zijn dat RAI Vereniging, Natuur & Milieu, Bovag, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu - hebben de intentie uitgesproken dat zij door samenwerking de noodzakelijke versnelling voor duurzaam goederenvervoer gaan realiseren.

Living labs

Het team gaat zich bezighouden met ontwikkelprojecten - living labs -op het gebied van containervervoer in en rond het Rotterdams havengebied, de ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor langeafstandsvervoer en er zijn voorstellen voor het wegnemen van belemmeringen voor de toepassing van alternatieve brandstoffen. Een werkgroep waarin EVO en TLN deelnemen, maakt een plan van aanpak.

Project C,mm,n cargo

Het besluit om een versnellingsteam op te richten, vloeit onder andere voort uit het Project C,mm,n cargo, een initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met RAI Vereniging en een brede coalitie van overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen.