15-07-2013  Verzenders die gebruik maken van droogijs als koelmiddel in verpakkingen hoeven niet meer aan alle ADR-eisen te voldoen. Dat blijkt uit de multilaterale overeenkomst 260 die is opgesteld vooruitlopend op een ADR-wijziging per 1 januari 2015.

Koelmiddel

De overeenkomst geeft een uitzondering op de kenmerking van transporteenheden (subsectie 5.5.3.6) en het vervoerdocument (subsectie 5.5.3.7) bij het vervoer van verpakkingen en containers die verstikkende stoffen als koel- of conditioneringsmiddel bevatten.

Toepassing

In afwijking van de ADR-voorschriften zijn deze voorschriften alleen van toepassing als daadwerkelijk sprake is van verstikkingsgevaar in de transporteenheid. Uit de praktijk blijkt dat dry ice (UN1845) bijvoorbeeld, gebruikt als koelmiddel, dit gevaar niet heeft.

Voor vervoer van het product droogijs gelden de ADR-voorschriften uiteraard wel.

Informatie

De overeenkomst is geldig op het grondgebied van de ADR verdragstaten die de overeenkomst hebben ondertekend.
Nederland heeft die overeenkomst op 18 juni 2013 ondertekend.

Een actueel overzicht van de landen is te vinden op de link bij dit bericht.

Uitgebreide informatie over gevaarlijke stoffen staat op de EVO Kennisbank.