Verstoringen in de supply chain stimuleren samenwerking

Supply chain professionals reageren vooral op kortetermijnontwikkelingen

23-03-2021 evofenedex is 2 jaar geleden het Supply Chaingers-netwerk gestart. Dit netwerk bestaat uit supply chain en logistieke professionals vanuit diverse branches. Ondanks de beperkingen komen de deelnemers nog elk kwartaal virtueel bij elkaar om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Tijdens de meest recente bijeenkomst keken de deelnemers terug op een jaar coronacrisis.

Verstoringen in de keten 

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een korte peiling onder de deelnemers van het Supply Chaingers-netwerk gehouden. Wat is de stand van zaken binnen de keten en het bedrijf na een jaar corona? Zo blijkt 60 procent van de deelnemers nog steeds last te hebben van verstoringen binnen de keten. 66 procent merkt een stijging van de operationele kosten in de keten; een trend die goed herkenbaar is binnen de logistieke wereld. "De transporttarieven vanuit Azië zijn sterk toegenomen en er is een tekort aan beschikbare containers. Dit heeft een deelnemer die actief is in de vervaardiging van voedingsmiddelen doen besluiten zelf containers aan te schaffen om aan zijn transportbehoefte richting China te voldoen”, vertelt Nanne Schriek, projecteider SCM bij evofenedex en oprichter van het netwerk.

Maar ook missen de brexit, de winkelsluitingen en het bestelgedrag van klanten hun uitwerking niet. De vraag naar producten is bij 25 procent van de deelnemers sterk afgenomen. En dat heeft bij 30 procent van de deelnemers geleid tot het besluit, onder druk van de crisis, hun business model aan te passen. Ook is er onder de deelnemers een sterke tendens merkbaar naar verdere digitalisering van de logistieke processen. 

Samenwerking

Maar de crisis geeft ook aanleiding tot het doorvoeren van verbeteringen. De samenwerking met ketenpartners blijkt vastere voet aan de grond te krijgen. Inmiddels zoekt 61 procent van de deelnemers sneller contact met de ketenpartner, toeleverancier of klant om meer samenwerking te realiseren. De contacten zijn geïntensiveerd met klanten en toeleveranciers om de stijgende of juist afnemende vraag in goede banen te leiden. Ondanks dat er in de media diverse signalen zijn dat bedrijven meer gaan kiezen voor nearshoring, komt dit beeld niet terug in het onderzoek. De grootste uitdagingen lijken te liggen in het tekort aan grondstoffen en de vervoerscapaciteit, waardoor 74 procent van de deelnemers vooral reageert op ontwikkelingen op de korte termijn. Voor de nabije toekomst geven de deelnemers aan dat de focus vooral ligt op het toevoegen van flexibiliteit aan de supply chain, kostenreductie en behoud van transportcapaciteit. 

Deelnemen netwerk

Belangstellenden kunnen hier meer lezen over deelname aan het netwerk. 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder