22-07-2011  Bij de binnenvaartorganisaties CBRB, Kantoor Binnenvaart en EVO kunnen vertalingen van de nieuwe regeling laad- en lostijden en overliggelden  in de Engelse, Franse en Duitse taal worden opgevraagd.

Het tijdelijk besluit dat door de minister van Infrastructuur & Milieu is vastgesteld regelt de verplichtingen van opdrachtgevers en vervoerders wanneer contractueel niets is vastgelegd op gebied van laad- en lostijden en overliggelden.

Vervanging van het oude besluit was nodig omdat dat nog stamde uit de tijd van voor de liberalisering van het vrachtvervoer, toen de overheid de (vracht-)tarieven voor de binnenvaart vaststelde.

In de nieuwe regeling zijn verladers en vervoerders kortere laad- en lostijden en hogere overliggelden overeengekomen. Dit moet de efficiënte afwikkeling van het laad- en losproces bevorderen.

 


De laad- en lostijden worden nu berekend in uren en niet meer op basis van vier tijdvakken van zes uur. Een ander verschil is dat de laad- en lostijden nu ononderbroken doorlopen van maandag 6.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur, terwijl bij het oude besluit de avond en nacht niet meetelden. 

Er is sprake van overligtijd wanneer de laad- of lostijd wordt overschreden. Hierover is de opdrachtgever een schadeloosstelling in de vorm van overliggeld verschuldigd aan de vervoerder.

De vervoerder kan voortaan aanspraak maken op een korte lostijd als hij zijn aankomst op de laad- of losplaats ruim van tevoren meldt. De opdrachtgever kan hierdoor een kraan en een laad -of losploeg tijdig bestellen.

De nieuwe regeling vervangt het oude ‘Besluit laad- en lostijden en overliggelden 1991’ en is geldig voor de duur van twee jaar.

De vertalingen kunt u via onderstaand formulier opvragen onder vermelding van gewenste talen in het veld 'Reactie'.