Vertraging voorkomen in de binnenvaart

4 vragen aan beleidsadviseur Rogier Spoel over de congestie in de binnenvaart

24-7-2019 De havens in West-Europa hebben steeds vaker te maken met vertraging die vooral de afhandeling van de containerbinnenvaart raakt; een ongewenste ontwikkeling, aangezien 35 procent van al het transport via de binnenvaart gaat. Daarom heeft evofenedex, het Havenbedrijf Rotterdam en de sector de handen ineengeslagen om congestie te voorkomen.

Een aantal oorzaken van de congestie zijn: een trage containeroverslag, grotere schepen, onderhoud aan sluizen en de groeiende vraag vanuit de markt. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanwege congestieproblemen in de Rotterdamse haven steeds meer bedrijven bereid zijn om uit te wijken naar het wegtransport. 

Hoe wil de sector de vertraging in de binnenvaart voorkomen?

Binnen enkele weken worden de nieuwe guidelines containerbinnenvaartketen gelanceerd. De guidelines moeten verladers en expediteurs handvatten geven om een zo goed mogelijk containerbinnenvaartproces in te richten, zodat zij hierover afspraken kunnen maken met ketenpartijen om zo de congestie tegen te gaan of de gevolgen te verlichten.

Welke partijen zijn bij de samenstelling betrokken geweest?

De guidelines zijn opgesteld door alle partijen die een zetel hebben in het congestieberaad van de haven van Rotterdam. Dit zijn evofenedex, TLN/Fenex, VRC (Cargadoors), Linc (Inland Terminals), CBRB (Binnenvaartoperators), VRTO (Deep Sea Terminals) en Havenbedrijf Rotterdam.

Voor welke bedrijven en organisaties zijn deze guidelines waardevol?

Primair zijn deze guidelines gericht op verladers en expediteurs, de opdrachtgevers van het containerbinnenvaarttransport. Uiteindelijk worden de guidelines uitgewerkt met specifieke acties voor alle betrokken ketenpartijen en is de versie voor verladers en expediteurs de eerste concrete stap.

Wanneer komt de guideline beschikbaar?

Het streven is om deze half september te publiceren. De guidelines zijn dan als pdf te downloaden.

Binnenvaart centraal 

De komende maanden zijn er diverse evenementen die belangrijk zijn voor partijen betrokken in de binnenvaart of partijen die meer willen weten over de mogelijkheden die de binnenvaart biedt.

 

Rogier spoel 

Rogier Spoel

Beleidsadviseur Luchtvracht & Zeevracht 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder