12-12-2012  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge regels in geval van gladheid. Het voervoer is gebonden aan artikel 6 van het VLG (regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Hierin staat dat het bij een glad wegdek niet is toegestaan gevaarlijke stoffen boven de grenzen van de zogeheten 1000-puntenregeling (1.1.3.6 ADR) of vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kg te vervoeren.

Ontheffing

Een ontheffing kan worden afgegeven door de IVW, maar alleen als er sprake is van langdurige gladheid en als het transport aantoonbaar spoedeisend is. Voertuigen die geen ontheffing hebben, worden van de weg gehaald en krijgen een proces-verbaal.

Verantwoordelijkheid

Onder meer het KLPD en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en provincies kunnen vanuit veiligheidsoverwegingen weggedeelten wegens gladheid afsluiten. Het blijft verder de verantwoordelijkheid van de chauffeur om een objectieve inschatting te maken van de plaatselijke situatie.