27-10-2015  In de herfst en winter moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen over de weg (laten) vervoeren weer rekening gaan houden met de regels die gelden bij slechte weersomstandigheden. Deze staan beschreven in het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Gladde weg, slecht zicht

Als het zicht door slechte weersomstandigheden (zoals mist, sneeuw, en dergelijke) minder is dan 200 meter, geldt er een vervoersverbod voor gevaarlijke stoffen in tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter en voor vuurwerk boven de vrijstellingsgrens van randnummer 1.1.3.6 (de zogeheten 1000-puntenregeling).
Bij een glad wegdek of als het zicht minder is dan 50 meter, is al het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden, tenzij wordt vervoerd met een vrijstellingsregeling, bijvoorbeeld limited quantities of de 1000-puntenregeling.

Verantwoordelijkheid

Het besluit om wel of niet te rijden, is de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Hij of zij moet in staat zijn om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.