19-10-2011  De strenge vervoersrechtregels in Nederland en Europa beschermen de vervoerder tegen hoge claims van de verlader. In Nederland houdt die bescherming stand, zelfs al veroorzaakt de chauffeur opzettelijk schade.

Keuken ernstig beschadigd

Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak over een chauffeur die de door hem vervoerde keuken ernstig had beschadigd. Toen hij op het losadres de bewoner niet thuis aantrof, zou hij uit woede de keukendelen hardhandig van de pallets af hebben geschoven, en daarbij onderdelen buiten in de regen hebben laten staan.

Aansprakelijkheidslimiet

Bij grensoverschrijdend vervoer vervalt de aansprakelijkheidslimiet van de vervoerder ingeval van opzet of daaraan gelijk te stellen schuld (‘bewuste roekeloosheid’) van hemzelf en van zijn ondergeschikten. Hij is in die gevallen onbeperkt aansprakelijk. In het binnenlands vervoer kan aansprakelijkheid voor opzet en bewuste roekeloosheid van ondergeschikten echter worden beperkt. In de Algemene Vervoerscondities (AVC), die op binnenlands vervoer meestal van toepassing zijn, is dat ook zo geregeld.

Beperking

De vervoerder erkende zijn aansprakelijkheid voor de beschadigde keuken, maar beriep zich op zijn beperkte aansprakelijkheid van 3,40 per kilo beschadigd gewicht. De rechter stond dat toe en vond die beperking niet onredelijk. Dat de ontvanger van de keuken in dit geval een consument was en met een schade bleef zitten van enige duizenden euro’s, maakte daarbij niet uit.

Contract

Het doorbreken van de aansprakelijkheidslimiet wordt in Nederland door de rechter niet snel toegestaan. Wel is het mogelijk die limiet in een contract met de vervoerder te verhogen.

voorlichtingsbijeenkomst

EVO organiseert op 16 november de voorlichtingsbijeenkomst ‘Risico’s en rechten van goederenvervoer over de weg, waar de onderwerpen contracteren, aansprakelijkheid en verzekeringen aan bod komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van EVO, telefoon 079 3467 346 of via het reactieformulier hiernaast.