Vesdi stap voorwaarts naar datagedreven logistiek

Leestijd: 5 minuten

Het aanleveren van gegevens voor de CBS-vervoersenquête is niet iets waar bedrijven naar uitkijken; het vergt aardig wat tijd om alle gegevens in te voeren. De Stichting Uniforme Transport Code en het Centraal Bureau voor de Statistiek werken nu aan een oplossing waarbij data automatisch worden gestuurd.

Kwaliteitsimpuls

De Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een digitale infrastructuur ontwikkeld om het delen van logistieke basisdata vanuit het bedrijfsleven met het CBS gemakkelijker te maken. Het project met de naam Vehicle Emission Shipment Data Interface of kortweg Vesdi is opgezet in opdracht van de Topsector Logistiek en moet de kwaliteit en kwantiteit van deze data een impuls geven. Een essentieel onderdeel van het project is het vereenvoudigen van de manier waarop bedrijven gegevens aanleveren bij het CBS voor de verplichte vervoersenquête.

Voor veel bedrijven is dit een jaarlijks of zelfs maandelijks terugkerende activiteit, waarbij zij de gegevens handmatig moeten invoeren. Enkele grote beroepsvervoerders leveren hun data al jaren rechtstreeks vanuit hun transportmanagementsystemen elektronisch aan en door het gezamenlijke project is dit nu voor veel meer bedrijven mogelijk: zij kunnen via het Open Trip Model (OTM) gedetailleerde data rechtstreeks uit hun IT-systemen bij het CBS aanleveren. Dit open source data-deelmodel is ontwikkeld voor en door het logistieke bedrijfsleven met ondersteuning van de Topsector Logistiek. Het OTM is eigenlijk een soort woordenboek om logistieke data uniform en eenvoudig te delen. Het invullen van een papieren of webbased enquête is hierdoor verleden tijd.


Lastendrukverlichting

Het nieuwe systeem heeft verschillende voordelen. Dankzij de open IT-standaarden is het bijvoorbeeld eenvoudiger logistieke data te delen, wat de administratieve lasten van ondernemers vermindert. “Het realiseren van tegelijkertijd de CBS-vervoersstatistieken verbeteren en toegankelijker maken, is een belangrijk doel van Vesdi. Daarbij staat de vertrouwelijkheid van data bij de verwerking van de gegevens bij ons voorop”, aldus Angelique Berg, directeur-generaal CBS.

Angelique Berg
Angelique Berg“Het Vesdi-project is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking, om praktische voordelen te combineren met structurele verbeteringen”, voegt Aad Veenman hieraan toe. Volgens het boegbeeld van de Topsector Logistiek komen puzzelstukken, die de afgelopen jaren in publiek-private samenwerkingen tot stand zijn gekomen, in dit project mooi samen. “De ontwikkeling van de technische hulpmiddelen, zoals het Open Trip Model, maken deze samenwerking technisch mogelijk. Belangrijker is misschien nog wel het draagvlak dat met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SUTC, Transport en Logistiek Nederland, evofenedex en CBS gecreëerd is om dit te realiseren.”

Aad_Veenman
Aad Veenman

Zelf innoveren met digitalisering

De overheid heeft al een aantal jaar geleden de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, de zogeheten MIT-regeling, geïntroduceerd. Met deze regeling wil de overheid innovatie, duurzaamheid, digitalisering, veiligheid en concurrentie binnen de Topsector logistiek subsidiëren. Ook jouw bedrijf kan van deze regeling gebruik maken. Lees er hier meer over.

Om bedrijven verder te helpen met het zetten van stappen op het vlak van digitalisering heeft evofenedex de Digiscan ontwikkeld. De uitkomsten van de online Digiscan bieden je houvast voor je digitale plannen. 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder