Vervoersverbod door vogelgriep

Voor alle commerciële Nederlandse bedrijven die vogels hebben bestemd voor vlees- op eiproductie geldt tevens een ophokplicht

11-12-2017 In een bedrijf in Biddinghuizen (Flevopolder) is afgelopen vrijdag vogelgriep geconstateerd van het type H5 en kan zich zeer snel uitbreiden. Alle 16000 vleeseenden worden door de NVWA geruimd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf.

Landelijke ophokplicht

Het vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Voor alle commerciële Nederlandse bedrijven die vogels hebben bestemd voor vlees- op eiproductie geldt tevens een ophokplicht.

Extra maatregelen

Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven enkele extra maatregelen, deze gaan per direct in:

  1. Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooiselopslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen;
  2. Eenden of kalkoenen mogen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. Transporten van of naar deze bedrijven mag alleen rechtstreeks plaatsvinden.

Hygiëneprotocol bezoekers

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Zodra de details hiervan bekend zijn, wordt het protocol op de website van NVWA geplaatst. Op dit moment is buiten het aangewezen gebied* het Hygiëneprotocol bezoekersverbod pluimveebedrijven van kracht. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Transport diervoeders

Het vervoer van diervoeders bestemd voor dieren op een bedrijf met gevogelte is toegestaan als voldaan wordt aan een tweetal voorwaarden:

  1. Het vervoer moet plaatsvinden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol;
  2. De vervoerder mag op de af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden pluimvee bezoeken.

 Deze beperkingen gelden overigens alleen als de diervoeders vervoerd worden naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.
 

Onze adviseur Jamie
Contact

Vragen over magazijnen?

Jamie en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder