08-11-2011  De provincie Noord-Brabant en EVO geven een vervolg aan hun samenwerking om de uitstoot van schadelijke stoffen door goederenvervoer in de provincie te verminderen. Eind dit jaar gaat een tweede gezamenlijk emissiereductieproject van start.

Milieuwinst en besparingen

Het eerste project werd eind vorig jaar afgerond. Twintig bedrijven deden eraan mee. Het heeft aangetoond dat er door emissiereductie niet alleen milieuwinst te behalen valt, maar dat bedrijven ook kunnen besparen op transportkilometers en brandstofkosten.

Nulmeting, analyse en plan van aanpak

Aan het nieuwe project kunnen veertig Brabantse bedrijven deelnemen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

  • alleen een nulmeting, waarbij de emissies van het bedrijf in het transport worden berekend. Op deze manier wordt het bedrijf zich beter bewust van uitstoot van schadelijke stoffen in het logistieke proces
  • een nulmeting gevolgd door een analyse en plan van aanpak. In de analyse worden de potentiële milieuwinst, de mogelijke kostenbesparingen en de haalbaarheid van verbetermaatregelen in kaart gebracht. Dit resulteert in een plan van aanpak, waarmee het bedrijf direct aan de slag kan.

Meer informatie en aanmelden: EVO-Bedrijfsadvies, telefoon 079 3467 333, of per e-mail bedrijfsadvies@evo.nl.