06-05-2013  De invoering van de ‘known consignor’-wetgeving, die strengere eisen stelt aan bedrijven die luchtvracht te vervoeren hebben, heeft tot nu toe niet tot problemen geleid. Zo zijn er nauwelijks vertragingen in luchtvrachtstromen en is het aantal zendingen dat ‘onveilig’ wordt afgeleverd amper toegenomen. Dat blijkt uit een eerste evaluatie.

Eisen

Sinds vorige week maandag moeten Europese afzenders van luchtvracht aan strengere veiligheidseisen voldoen. Als bedrijven aan deze eisen voldoen, waaronder het beter beveiligen van vestigingen en het trainen van personeel, kunnen zij de status van ‘known consignor’ (bekende afzender) krijgen. Voldoen bedrijven niet aan deze eisen, dan mag hun vracht pas aan boord van een vliegtuig nadat de goederen uitvoerig zijn gescreend.

Vertragingen

Toen bekend werd dat er een nieuw veiligheidsregime van kracht zou worden voor het vervoer van luchtvracht, vreesde EVO aanvankelijk vooral voor problemen in landen om ons heen, wat ertoe zou kunnen leiden dat er meer vrachtstromen via Nederland zouden verlopen, met vertragingen tot gevolg.

Goed voorbereid

EVO heeft bedrijven hierover uitgebreid voorgelicht, wat er mede voor heeft gezorgd dat zij zich goed hebben voorbereid op de naderende verplichtingen. Ook zijn in België geen vertragingen ontstaan, omdat alle partijen voorzorgsmaatregelen hebben genomen. De eerste indruk is dat er voldoende capaciteit is om de strengere veiligheidseisen adequaat af te handelen. Ook bij de ‘known-consignor’-helpdesk die EVO vorige week lanceerde, zijn nauwelijks problemen gemeld.

Problemen

Vanzelfsprekend houdt EVO de situatie scherp in de gaten. Mocht u toch op problemen stuiten, dan blijft onze helpdesk bereikbaar via 079 3467 346.