Zoetermeer, 30 november 2012

Handels- en productiebedrijven hebben belang bij flexibel opererende haven
Verladersorganisatie EVO prijst de gemeenteraad van Amsterdam voor het besluit om het havenbedrijf te verzelfstandigen. Volgens de verladersorganisatie hebben de raadsleden goed begrepen dat verzelfstandiging van het havenbedrijf noodzakelijk is om de Amsterdamse haven te laten gedijen in een snel veranderende markt van vraag en aanbod van havendiensten. Dit besluit is een keuze voor economische groei en voor vergroting van de welvaart van de Amsterdammers.

Goed voor Amsterdammers

Het succes van de Amsterdamse haven is volgens EVO vooral afhankelijk van de mogelijkheid van de havenautoriteit om snel op nieuwe ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Met meer eigen beslissingsbevoegdheid wordt het rendement van de haven als economische motor van Nederland sterk vergroot. Niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de Amsterdammers zelf plukken daarvan uiteindelijk de vruchten. Meer economische groei in de verzelfstandigde haven betekent namelijk ook meer banen, meer inkomen en meer koopkracht.

En belangrijk voor bedrijven

Voor handels- en productiebedrijven, die goederen over het water aan- en afvoeren, vormt een flexibel opererende Amsterdamse haven een voorwaarde voor ondernemerschap en groei. Met een verzelfstandiging van het havenbedrijf komt er meer van die broodnodige flexibiliteit in het havenbestuur. Precies wat we in crisistijd nodig hebben, aldus EVO.  Het zou volgens de verladers jammer zijn als de kans op modernisering van de Amsterdamse haven door een burgerinitiatief ongedaan gemaakt zou worden.