20-08-2014  Ondernemers kunnen de btw op facturen uit 2013 van leveranciers die in een andere EU-lidstaat zijn gevestigd, nog tot uiterlijk op 30 september terugvragen via de elektronisch portal van de Nederlandse Belastingdienst.

Inloggegevens

Om een teruggaafverzoek via de elektronisch portal in te dienen, zijn inloggegevens noodzakelijk. Deze zijn aan te vragen bij de Belastingdienst. De verwerking van een aanvraag kan tot zes weken duren. Dit betekent dat de inloggegevens voor een teruggaaf van btw uit 2013 zo spoedig mogelijk moeten worden aangevraagd. Het verdient aanbeveling om de Belastingdienst expliciet te verzoeken de gegevens vóór 20 september af te geven. Het verwerken van facturen met buitenlandse btw in de portal kan bewerkelijk zijn. Vanwege het grote aantal verwachte verzoeken kan het systeem ook trager zijn dan normaal.

Niet-EU-landen

Btw terugvragen uit landen die niet tot de Europese Unie behoren, kan niet via de portal. Deze teruggaafverzoeken moeten vóór 30 juni van het volgende jaar bij de belastingautoriteiten van het desbetreffende land worden ingediend. Indien nog niet om teruggaaf van btw uit 2013 is verzocht, informeert u dan of dit in de desbetreffende niet-EU-lidstaat nog mogelijk is.

Minimumbedrag

Voor een teruggaafverzoek voor een heel jaar geldt per land een minimumbedrag van 40 euro terugvorderbare btw. Als het totaalbedrag aan btw in dat land hoger is dan 400 euro per kwartaal kan ook een kwartaalverzoek worden ingediend, direct na afloop van het desbetreffende kwartaal. Dit beperkt de voorfinanciering.

Btw-specialisten

EVO-leden kunnen gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.