Bedrijfsleven, CBS en overheid realiseren sterke verbetering van hun data-uitwisseling

Leestijd 3 minuten

6-5-2021  De Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een digitale infrastructuur gerealiseerd om het delen van logistieke basisdata vanuit het bedrijfsleven met het CBS gemakkelijker te maken. Het gezamenlijke VESDI-project in opdracht van de Topsector Logistiek is een impuls om de kwaliteit en kwantiteit van deze data te verbeteren. Goede basisdata zijn immers van groot belang voor het genereren van stuurinformatie voor het bedrijfsleven en overheden.

Een essentieel onderdeel van het VESDI-project is het vereenvoudigen van de manier waarop bedrijven gegevens aanleveren bij het CBS voor de verplichte vervoerenquête. Voor veel bedrijven is dit een jaarlijks of zelfs maandelijks terugkerende activiteit, waarbij de gegevens handmatig worden ingevoerd. Enkele grote beroepsvervoerders leveren hun data al jaren rechtstreeks vanuit hun transportmanagementsystemen elektronisch aan. Door dit gezamenlijke project wordt dit nu voor veel meer bedrijven gemakkelijk toegankelijk. Bedrijven kunnen via het Open Trip Model gedetailleerde data rechtstreeks uit hun IT-systemen bij het CBS aanleveren. Het invullen van een papieren of webbased enquête is hiermee verleden tijd. Ook wordt hierdoor de kwaliteit van de door het CBS gegenereerde statistische data veel hoger.

Meerdere voordelen

Het nieuwe systeem heeft meerdere voordelen. Dankzij de open IT-standaarden is het eenvoudiger logistieke data te delen, wat de administratieve lasten van ondernemers vermindert. Bovendien zorgt het voor betere statistieken als basis voor overheidsbeleid en benchmarking bij bedrijven. Al met al is het VESDI-project een belangrijke stap voorwaarts richting de digitalisering van het bedrijfsleven en datagedreven logistiek.

“Het realiseren van lastendrukverlichting in het bedrijfsleven en tegelijkertijd de CBS-vervoersstatistieken verbeteren en toegankelijker maken, is een belangrijk doel van VESDI. Om dit te bereiken staat de vertrouwelijkheid van data bij de verwerking van de gegevens bij ons voorop, om deze vervolgens beschikbaar te stellen”, aldus Angelique Berg, directeur-generaal CBS.

Draagvlak

“Het VESDI-project is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking, om praktische voordelen te combineren met structurele verbeteringen”, voegt Aad Veenman toe. Volgens het boegbeeld van de Topsector Logistiek komen in dit project een aantal puzzelstukken mooi samen, die de afgelopen jaren in publiek-private samenwerkingen tot stand zijn gekomen. “De ontwikkeling van de technische hulpmiddelen, zoals het Open Trip Model, maken deze samenwerking technisch mogelijk. Belangrijker is misschien nog wel het draagvlak dat met partijen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SUTC, DALTI, Transport en Logistiek Nederland, evofenedex en CBS gecreëerd is om dit te realiseren.”

Hoe werkt het?

Centraal bij de nieuwe digitale infrastructuur staat een interface (koppelvlak) die communiceert op basis van het Open Trip Model (OTM). Dit open source data-deelmodel is ontwikkeld voor en door het logistieke bedrijfsleven met ondersteuning van de Topsector Logistiek. Het OTM is eigenlijk een soort woordenboek om logistieke data uniform en eenvoudig te delen. In dit woordenboek is nu de databehoefte vanuit de CBS-vervoerenquête (de ritgegevens) gedefinieerd. Hierdoor kan het vrij toegepast worden in de door het bedrijfsleven gebruikte IT-systemen.

Met het OTM leg je de basis om eenvoudig data te delen over het voertuig, de zendinggegevens en de energieprestatie hiervan. Op basis van dezelfde standaard kunnen bedrijven eenvoudiger aansluiten op platforms voor carbon footprint-calculaties, transportopdrachten uitwisselen, aansluiten op samenwerkingsplatforms en control towers en een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken over het uitwisselen van data over proof of delivery/e-CMR en emballage. Wie via het VESDI-project aan de slag wil met efficiënt data delen op basis van open standaarden of een bijdrage willen leveren aan datagedreven beleid, vindt hier alle informatie.

SUTC en evofenedex

De Stichting Uniforme Transport Code wordt bestuurd en gemanaged door Transport en Logistiek Nederland en evofenedex. Binnen SUTC helpen we onze leden door de tweede fase van de digitale transitie. Hierbij ligt de focus op het (eenvoudiger) kunnen delen van logistieke data. Het VESDI-project is hiervan het meest recente voorbeeld.

Digitaliseren met de Digiscan

Digitaliseren is niet iets wat je even erbij doet. Daarom heeft evofenedex de gratis Digiscan ontwikkeld. Het doel van de Digiscan is jou te helpen stappen te zetten in digitalisering, om de druk op jouw logistieke operatie te verlichten. De uitkomsten van de Digiscan bieden je houvast voor je digitale plannen. Hiermee weet je wat je moet doen om digitalisering effectief in te zetten in je bedrijf.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder