Breukelen, 5 juni 2013

EVO-directeur Van der Kuijl: marktafscherming vervoer leidt tot minder werkgelegenheid

De Nederlandse politiek laat belangrijke steken vallen in het creëren van een gunstig vestigingsklimaat. Dit stelt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van verladersorganisatie EVO. ‘De stelling dat bedrijven die iets te vervoeren hebben, zich hier toch wel vestigen zolang Rotterdam ligt waar het ligt, gaat in een globaliserende wereld allang niet meer op.’

‘Er is een belangrijk verschil tussen enerzijds een smalle oriëntatie op logistiek, als één van de topsectoren in onze economie, en anderzijds een brede oriëntatie op logistiek, logistiek als gevolg van en ondersteunend aan handel en productie, onze hele economie.’ Van der Kuijl deed zijn uitspraken op het jaarcongres van EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben.

Bezuinigingen

‘Het zijn ondernemingen die onze economie weer vlot moeten trekken’, aldus Van der Kuijl. ‘Die zorgen voor productie, handel, werkgelegenheid en daarmee voor economische groei en inkomsten voor ons allen, inclusief die van de overheid.’ Nieuwe bezuinigingen moeten volgens Van der Kuijl daarom niet opnieuw ondernemers treffen. ‘Premier Rutte refereert er graag aan, dat hij steeds voor twee derde heeft bezuinigd en voor één derde aan lastenverzwaringen heeft doorgevoerd. Volgens hem is dat ook het recept voor een nieuwe bezuinigingsoperatie. De vraag is evenwel of die nieuwe één derde lastenverzwaring voor burgers en bedrijven niet net het duwtje de verkeerde kant op is’. Vorige week sprak de voorzitter van MKB-Nederland al zijn grote bezorgdheid uit over een nieuwe bezuinigingsronde. Van der Kuijl: ‘Ik sluit me daar graag bij aan.’

Protectionisme

Ook uitte de algemeen directeur van EVO kritiek op protectionistische geluiden uit de politiek. ‘De neiging van beleidsmakers en politici om de ‘eigen’, nationale vervoermarkt te beschermen, kent bijna geen grenzen meer’, stelt Van der Kuijl. ‘Het klinkt zo mooi: we zetten een hek om Nederland en er komt geen buitenlandse chauffeur of transporteur, die goedkoper is, meer in. Maar het hek dat je om Nederland zet, is voor veel handels- en productiebedrijven dan niet meer denkbeeldig.’ Van der Kuijl vreest dat grote bedrijven Nederland uiteindelijk wellicht verlaten. ‘Als die bedrijven de logistieke randvoorwaarden zien verslechteren, door beperkingen in de infrastructuur, maar ook door hoge transportkosten en een inflexibele of anderszins beperkte markt, gaan ze overwegen hun gehele operatie te verplaatsen.’